Nasıl bize Sovyetler Birliği ile ilgili olarak kendisini gördü?